A+ A A-

Natuur in het Dwarsdiep: een kwestie van cultuur

Het Dwarsdiep ligt boven de veenlanden
In het Westerkwartier van Groningen, net ten noorden van de A7 tussen Marum en Boerakker ligt het beekdal van het Dwarsdiep. Dit beekdal komt in transitie. De gronden langs de beek worden vrijgemaakt voor natuurontwikkeling. De ontwatering wordt zo veel mogelijk verwijderd. De beek wordt bij voorkeur weer een afstromende laagte. Op de flanken verbrede landbouw (‘flankenboeren’). Bij Boerakker bescheiden uitbreiding woningbouw tegen de EHS aan. Een wezenlijke vraag bij deze transitie is; is openheid van het landschap belangrijk? En zo ja, waar dan, waarom dan, en hoe te realiseren?
 
 
Lees de vraagstelling in de aankondiging 80519 np 5e bijeenkomst concept vooraankondiging 11 juni 2008 v2
en de bevindingen in het verslag 80611 verslag De Noorderstroom bijeenkomst 11 juni 2008
 

Last modified onzondag, 10 januari 2016 16:12