A+ A A-

Kennismaken met de Eems Dollard regio

Op 10 september 2012 gingen we met een volle bus bij Bad Nieuweschans over de grens. Een bustocht door het Rheiderland ten zuiden van de Dollard, uitwaaien op het Bohrinsel in de Dollard, spazieren in Ditzum, het pitoreske havenplaatsje aan de Eems en tot slot in de schemering een stadswandeling langs het havenfront van Leer. Kennismaken met waardevolle bijdragen over de cultuurhistorie, de opbouw van het landschap, de verschillen in bestuurscultuur en de ecologie van de Eems door respectievelijk Herman Waterbolk, Piet Ziel, Viviana van der Spa en Michiel Firet. Aangevuld met bijdragen van de leden onderweg. 
 
Liesbeth Meijer en Niek den Hartog hebben hun indrukken in dit verslag vastgelegd. Met een link naar de site van de Landelijke Vereniging van het historische bedrijfsvaartuig (zie http://www.lvbhb.nl) waar hun reisverslag op staat van de zeiltocht op de Eems en naar Leer in 2010.
Uit de ontvangen feedback pikten we op:
* Geslaagde bijeenkomst, hoge opkomst, positieve feedback 
* 'De grens' was het leukste, de verschillen ter weerszijden. We proberen in Europa de grenzen op te heffen, maar voor de variatie in landschap en bouw is dat eigenlijk jammer. 
* Planologische verschillen tussen Nederland en Duitsland met respectievelijk accent op ruimtelijke kwaliteit versus economie. 
* Het cultuurhistorische besef van de gemeente Oldambt als onderlegger voor ruimtelijke beslissingen. 
* De bijdrage van Viviane van der Spa over de Duitse planologie en besluitvorming werd zeer op prijs gesteld. 
* Maar misschien een volgende keer nog meer het authentieke Duitse 'geluid' laten horen. 
* Behoefte aan inzoomen op twee elementen van de reis, Duitse vs Nederlandse besluitvorming planologie en ruimtelijke kwaliteit en inzoomen op ruimtelijke karakteristieken. 
* "Het is onvoorstelbaar hoeveel mijnbouw er in de noorderlijke kuststreek plaats vindt (gas, zout). En dat allemaal in zo'n kwetsbaar gebied als het gaat om veiligheid en ecologie. 
* De balans tussen het natuurlijke systeem en het menselijke gebruik van deze omgeving is nog ver te zoeken. 
* Volop zorgen, maar ook kansen en uitdagingen, te beginnen bij het overbruggen van de cultuurverschillen Nederland - Duitsland. 
* Zeer zichtbaar in het landschap van Rheiderland het lage veengebied en de hoog opgeslibde kwelderbedijkingen. 
* Duitsers hebben zeer specifieke ervaringen met de Nederlanders bij het inpolderen. Om hier meer te begrijpen is een bezoek aan het Dollartsmuseum in het Wiemanshoff te Bunde aan te raden: www.niemannshof.de/UnserHaus/Dollartmuseum . 
 

Last modified onzondag, 10 januari 2016 16:35