A+ A A-

Verslag van de gebiedssafari door het landschap van de fijnproever

Op woensdag 10 september 2014 hebben we een bijzondere tocht gemaakt door het Noordelijk kleilandschap. We startten met onze safari bij het station van Grijpskerk en koersten richting Elektra. Tijdens de bustocht bood Tim ons, als een volleerd reisgids, een buitengewoon verhelderend betoog over het ontstaan en de historie van de streek; Middag Humsterland. Bij Elektra vertelde hij details over de loop van de Hunze en over de bescheiden recreatieve voorzieningen in Elektra, vervolgens over de historie van het verdwenen haventje van Houwerzijl en het initiatief van de theefabriek aldaar en tenslotte, iets verderop, over ontwikkelingen in het Lauwersmeergebied. In Zoutkamp hebben we een eerste stop gemaakt en kregen daar een bijzonder verhaal, eveneens van Tim, over hoe Zoutkamp indertijd, vóór de bedijking  en inpoldering van het huidige Lauwersmeer, als vissershaven aan zee lag, alsook over de plannen die er zijn  om Zoutkamp weer opnieuw een ” aanzien aan zee ” te laten krijgen.
Vanuit Zoutkamp koersten we, langs een zuidelijke route naar Metslawier, terwijl Mathijs onderweg kort nog wat meer informatie gaf over ontwikkelingen van het Lauwersmeer. In Metslawier aangekomen werden we ontvangen in Binneninn, een heel gastvrije Bed&Breakfast accomodatie in een voormalige christelijke lagere landbouwschool. Onze beide gastvrouwen; Bianca, de initiatiefneemster van Binnenin en collega Ursula ontvingen ons met koffie, thee en koek en verrastten ons bovenal met een inspirerend verhaal over het netwerk; het Gastengilde, dat is ontstaan vanuit de eerste bescheiden contacten tussen de diverse gastenverblijven in het gebied rond het Lauwersmeer en inmiddels is uitgegroeid tot een aktief verbond van een zestigtal accomodaties en locaties. Ook schetsten zij de gezamenlijke initiatieven die worden ondernomen vanuit het Gastengilde. Een zeer boeiend verslag van hoe ondernemende mensen die met hart en ziel voor hun leefomgeving kiezen hun streek nieuw leven in weten te blazen. De contacten van hun netwerk reiken inmiddels voorbij onze landsgrenzen. Meer lezen over het Gastengilde? Hier het onderzoeksverslag en hier de eindrapportage.
Bianca en Ursula stapten mee in de bus die ons door het Friese land, met haar heel eigen karakteristieken, naar Franeker bracht. Daar waren we kort te gast in het oude raadhuis, waar Oebele ons deelgenoot maakte van een bijzondere methode om visie op de ontwikkeling van een plek, gebied of streek te funderen op het kennen van de essentie van het gebied alsmede op het herkennen en  erkennen van deze essentie door de bewoners die deze essentie, in hun ondernemen, daardoor werkelijk kunnen uitdragen naar hun klanten en gasten. Lees hier Interpretation Noardwest Fryslân door Oebele Gjaltema en Margaret Ann McDonald.
Ondanks het gegeven dat Oebele werd gehinderd door tijdgebrek die we opliepen tijdens de voorafgaande rit kwam zijn verhaal overtuigend over. Bevestiging van zijn relaas door een beleidsmedewerker van de gemeente Franeker was helaas onmogelijk omdat deze persoon in een diepgaand debat was gewikkeld. Onze tocht voerde ons vervolgens naar de kop van de afsluitdijk, via Zurich naar Kornwerderzand. Een nogal markante avontuurlijke wandeling die ons kriskras over metalen trappen, over en onder bruggen, vlak langs de snelweg in de  richting van de Lorentzsluizen naar het Kazemattenmuseum voerde zullen we evenmin licht vergeten. Tijdens de busreis was zelfs nog ruim tijd voor vele geanimeerde gesprekken en ontmoetingen. 
In het museum vond het avondprogramma plaats. Terwijl Mathijs en Tim de broodjes gingen smeren werden we uitgenodigd in de filmzaal van het museum. Kees van Stralen en Age Kramer van provinsje Fryslân namen ons mee in het beleid van de provincie over 'Grutsk op é romte' en Gastvrij Fryslân 2014-2017. In Grutsk op ‘e Romte worden landschappelijke en cultuurhistorische structuren van provinciaal belang in samenhang geanalyseerd en gewaardeerd. Het doel hiervan is behoud en verdere ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit door middel van informeren, inspireren en adviseren. De presentatie van Kees vind je hier. Gastvrij Fryslân is het uitvoeringsprogramma Recreatie & Toerisme van de provincie. In de woorden van de gedeputeerde: "Foar jim leit it útfieringsprogramma rekreaasje en toerisme foar de kommende fjouwer jier. Mei it feit dat Fryslân en Ljouwert yn 2018 Kulturele Haadstêd fan Europa wurden binne, kinne wy de toeristyske ambysjes nei in stik heger nivo tille. It is dêrby wichtich dat wy yn de warming up perioade, de perioade tusken 2014 en 2017, Fryslân klearmeitsje foar de grutte toeristyske stream fan nije gasten dy’t fan oeral de wrâld komme. Dit programma biedt ynsicht yn ús aksjes en nei te stribjen resultaten yn de transysjeperioade." De presentatie van Age (deels in de bus, deels 's avonds gehouden) vind je hier. Lees hier het uitvoeringsprogramma zelf.
Verder een presentatie van Gertjan Elzinga, projectleider Recreatie & Toerisme van De Nieuwe Afsluitdijk over de ontwikkelingen rond de Afsluitdijk en de ambities met het Waddenpark Afsluitdijk. De presentatie van Gertjan vind je hier. Zie ook dit krantenartikel. Alle drie de inleiders hadden specifieke vragen aan het gezelschap. We herhalen de vragen van Gertjan en Kees hieronder. Voel je vrij naar hun te reageren. Op basis van deze vragen ontstond een geanimeerd gesprek dat natuurlijk veel te snel moest worden afgebroken. Want de bus wachtte om de mensen weer terug te brengen naar Grijpskerk. 
Vragen van Kees van Stralen:
1. Wat vind je van Grutsk inhoudelijk m.b.t. de beschreven waarden van provinciaal belang? Zijn de keuzes juist, mis je essentiële zaken?
2. Wat vind je van de aanpak voor de beoogde doorwerking van Grutsk?
3. Waar liggen de kansen om het provinciale landschaps-/cultuurhistorisch beleid te verbinden met recreatie en toerisme “voor de fijnproever”?
Vragen van Gertjan Elzinga (zie ook de vraagtekens in zijn presentatie):
1. Moeten we een camperplaats ontwikkelen? En zo ja, met welke kwaliteitseisen?
2. Op de kop van de Afsluitdijk willen we een Waddenbeleefcentrum inrichten. Aanbevelingen voor ontwerp en invulling?
Meer lezen?
www.binneninn.nl
http://www.fryslan.nl/grutsk
http://www.kloosterclaercamp.nl
http://www.staatsbosbeheer.nl/locaties/noard-fryslan/klooster%20klaarkamp.aspx
www.lulu.com/spotlight/verbeelder
Verslag van het onderzoek naar het DNA van Noord Groningen lees je hier.
De praktijkervaringen van twee toeristen die door het landschap van de fijnproever voeren met hun schip de 'Trio' lees je hier.
En tot slot een artikel uit het Friesch Dagblad van 14 oktober 2014 over 'wat gasten zoeken', rust.
 


 

Last modified onmaandag, 11 januari 2016 19:58